Test
Download document

BAEKELMANS, LodeMijnheer Snepvangers

….
- Ik geloof dat het protestanten zijn, zei Mevrouw onthutst.

- Och, Moeder, dat zijn ook mensen, en…

De deur piepte en een magere vrouw met een zwarte muts op het hoofd kwam, gevolgd door de Kruier, binnen.

- Welkom, Mevrouw en Meneer, spijtig dat wij zo eng behuisd zijn… Mevrouw zal zich moeten behelpen met wat we aanbieden kunnen…

- Maar 't is van harte gegund…de mensen moeten elkaar behelpen in deze benarde tijden, voegde de Kruier er aan toe.

- Wij behoren maar tot de arbeidende stand, Mevrouw.

- Ja maar, zei Snepvangers, ik vind het heel schoon…mooi wil ik zeggen, maar ge moet zeggen wat het kost….

- Neen, weerde de huisvrouw af, wij doen wat wij kinnen, elkeen heeft vluchtelingen in huis.

Maar Snepvangers drong aan, wou en zou betalen.

- Ik zou eerst maar een avondboterhammetje eten en het bed eens proberen, dan kunnen we morgen verder praten, besloot de huisvrouw.

Zij dronken samen een kommetje slappe koffie en aten boterhammen met kaas. Dan ging de kruier met zijn vluchteling nog een slaapmutsje drinken in een vergunning in de buurt, waar men de laatste berichten uit de brandende stad ( Antwerpen, n.v.d.r.) vernam.

- Meneer is onder de bommen weggevlucht, pochte de Kruier.

- Ik weet soms niet of ik nog leef, zei Snepvangers bescheiden.

…..