Download document

WILS, LodeFlamenpolitik en activisme

…..
Zoveel weten we nu al: de Flamenpolitik begon vóór het activisme, en de verwezenlijkingen lagen als Duitse doelstellingen vast van bij het begin: bevordering van de Nederlandse taal met inbegrip van de vernederlandsing van de Gentse universiteit, op bevel van de kanselier; bestuurlijke scheiding en uiteindelijk vernietiging van België voor het gouvernement-generaal en het leger, en in 1917 ook voor de keizer. Maar geen erkenning van een onafhankelijk Vlaanderen voordat Engeland op de knieën lag, omwille van de kanselier en Buitenlandse Zaken. Van het midden van 1915 af begon het debat hierover tussen de verschillende strekkingen in Duitsland openbaar te worden. Wie toen Nederlandse kranten las, en die waren in het bezette land te koop, kon vernemen hoe laat het was.

…..