Download document

VERRIEST, Hugo…..
Dat volk moet herleven.

…..


Guido Gezelle

…..
Nu nog weet ik dat het bijna altijd waarheid is, - maar als ik Gezelle bezie en zoekend aan mezelf vraag:

Uit welke school komt hij?

Ik schud mijn hoofd en zeg: uit geen school; uit geen bloei.

Niemand gaat hem voren, noch leidt hem op. Het onderwijs dat hij volgt laat geen prent na in hem en is niet na te speuren.

Van Ledeganck, ja, en andere Vlaamse dichters zeggen wij: zij komen uit die tijd; uit die retorica.

Maar Gezelle?

Gezelle komt uit zijn stam en bloed; uit onuitlegbare, ongehoorde nood en hernieuwdheid;

Gezelle komt uit zijn eigen wezen.

Gezelle komt uit zijn stam en bloed.

Ik heb zijn vader gekend,

Zijn moeder,

Zijn broeders

En zusters;

Ik ken zijn verwantschap en neven.

…..