Download document

MARIA-CHRISTINA, Zuster O.P.

(O.P. = Ordo Praedicatorum/dominicanes)


Afgrond

Wie zijt Gij, o Onzegbaarheid,

Gij, Ene die Uzelf doorgrondt,

U nooit en eeuwig uitbemint

En minne met uw minne wondt?

Ik duizel als ik diep in U

Mijn donker beeld zo donker zie.

Wie zijt gij die mij rustloos zoekt

Tot in mijn zware wortels, Wie?

Wie, die mij onweerstaanbaar zuigt

Van afgrond licht naar afgrond licht,

Waar achter Uw gans-anders-zijn

Het uiterst ongeziene ligt?


Leid Gij mijn hand,


uit nood alleen, uit diep gemis

kan ik Uw naam niet schrijven;

elk woord tast naar Uw beeltenis

onzeker lijk een vogel leert

op eigen vleugel drijven.


Leid Gij mijn hand

bij 't stil motet,

gebed

van schaduw, licht en leven;

wees drift en brand

en hartslag van het lied

uit U, voor U geschreven,

leid Gij mijn hand.