Download document

WASKOWSKY, Riekus


Archeoloog

Hij is niet gelukkig nu langzaam

na jaren voorbereiding zijn handen

de bedolven stad bevrijden.

Kranten en vakbladen

zullen over zijn vondsten juichen -

maar hij is niet gelukkig.

Oude vormen van wanhoop, de resten van het leven

dat hij aarzelend blootlegt, vullen zijn hart.

1200 jaar voor Christus sterft hij dan

bij de verwoesting van Mycene.


Uitvaart

De Here had deze keer weer eens genomen en

met grote droefenis hadden wij kennis gegeven

en vertrokken wij om 2 uur van het sterfhuis.

In de eerste volgauto's zwijgend de mannen:

iets van aartsvaders hadden ze - hoewel de meesten

toch maar gewoon kantoorbediende waren.

Daarna onder troosteloze hoeden de vrouwen,

in het volle ornaat van de trieste frigiditeit

die recht op een stoel in de hemel geeft.

Maar waarom reed daarachter nu dat rode autootje

met die luidzingende chinees?