Download document

GUANYAVENTS, Emili


Els Segadors


Catalunya triomfant,

tornarà a ser rica i plena.

Endarrera aquesta gent

tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç!

Bon cop de falç, defensors de la terra!

Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors.

Ara és hora d'estar alerta.

Per quan vingui un altre juny,

esmolem ben bé les eines.

Bon cop de falc!
…..
Que tremoli l'enemic,

en veient la nostra ensenya.

Com fem caure espigues d'or,

quan convé seguem cadenes.


Catalonia triumphant

shall again be rich and bountiful.

Drive away these people,

Who are so conceited and so arrogant.

Strike with your sickle!

Strike with your sickle, defenders of the land!

Strike with your sickle!

Now is the time, reapers.

Now is the time to stand alert.

For when another June comes,

Let us sharpen our tools well.

Strike with your sickle!

May the enemy tremble,

upon seeing our symbol.

Just as we cut golden ears of wheat,

when the time calls we cut off chains.