Test
Download document

VAN OOSTEN, A.J.D.


Nieuw kantoorgebouw

Het brede grijze baksteen-vlak

draagt nog de lichte sporen van

zijn nieuwheid, als het hard en strak

gelaat van een geschoren man.

Het staat stil in zichzelf gekeerd

rondom zijn hart van glas en staal

grootmachtig en gedecideerd

de hoeksteen van het kapitaal.

In de commerciële strijd

het goddeloze hoofdkwartier,

gegrondvest op de dienstbaarheid

van mens, machines en papier.

En nu: de drooggevallen klip

waartegen met dit dode tij

de resten hangen van het schip

ener vergane maatschappij.


Zoete snelheid


Dit is zoals ik het leven wil:

de motor in gang en wind door mijn haar!

Tegen de harden blanke bril

splijten hemel en land van elkaar.


In smalle handen het brede stuur,

de bevende weg vast onder het wiel;

dwars door het leven een stormend uur,

in het lichaam bevrijdt het de ziel.


Bevrijdt de ziel en maakt haar stil

van al haar angst – waarheen? vanwaar?

Dit is zoals ik het leven wil:

vergeten! en wind door mijn haar.