Download document

VAN OOSTEN, A.J.D.


Niet bitter, Heer

Niet bitter, Heer en niet ontdaan

doch doelloos onder de nood

van hun onnut en traag bestaan

met handen zonder daad en brood,

als slachtoffers van den Boze

groeien zij op voor een langzame dood

de jeugdige werklozen.


Nieuw kantoorgebouw

Het brede grijze baksteen-vlak

draagt nog de lichte sporen van

zijn nieuwheid, als het hard en strak

gelaat van een geschoren man.

Het staat stil in zichzelf gekeerd

rondom zijn hart van glas en staal

grootmachtig en gedecideerd

de hoeksteen van het kapitaal.

In de commerciële strijd

het goddeloze hoofdkwartier,

gegrondvest op de dienstbaarheid

van mens, machines en papier.

En nu: de drooggevallen klip

waartegen met dit dode tij

de resten hangen van het schip

ener vergane maatschappij.


Zoete snelheid


Dit is zoals ik het leven wil:

de motor in gang en wind door mijn haar!

Tegen de harde blanke bril

splijten hemel en land van elkaar.


In smalle handen het brede stuur,

de bevende weg vast onder het wiel;

dwars door het leven een stormend uur,

in het lichaam bevrijdt het de ziel.


Bevrijdt de ziel en maakt haar stil

van al haar angst – waarheen? vanwaar?

Dit is zoals ik het leven wil:

vergeten! en wind door mijn haar.Directie-order 705


De zaak sluit. Door de firma worden

thans nagenoeg geen winsten meer gemaakt;

en eer zij in het ongerede raakt

doen wij ter wille van de goede orde

deze onze laatste plicht

met dit (betreurd) ontslagbericht:

op heden zijn onze ondernemingen gestaakt.


Tot onze spijt. Zo 't kon, vrij zeker waren

wij voortgegaan met ons (zij 't zorgelijk) bedrijf;

gij allen hebt bemerkt hoe wij, door vijf,

door tien procent op uw loon uit te sparen

gedaan hebben wat mogelijk werd geacht;

het heeft geen heil gebracht

en noodgedwongen bergen wij het vege lijf.


Wij scheiden. Bij dit al doet 't ons genoegen

dat gij vooreerst niet onverzorgd staat in uw lot,

al gaat bij ons de grote deur op slot

gij kunt u nog bij 't armbestuur vervoegen.

Wij hebben steeds met veel

voldoening saamgewerkt, trouw personeel,

doch nu de winst verdwijnt - is alles uit, Ga met God.