Download document

VAN BRABANT, Hertog Jan IIKeure van Kortenberg (1312)

(oudste grondwet van het Europese Vasteland, in het Nederlands !)


Wij, Hertog Jan Van Brabant, geven te houden, eeuwig , voortaan al d'artik’len die hierna beschreven staan:


Eerstwerfs; dat wij geen bede nemen (1), tenzij ter gelegenheid van ridderschap, van huwelijk of gevangenneming (2), en die bede zal men alzo wijselijk nemen.

Voorts zullen wij, zullen wij houden al ons land te wet en onze lieden, rijken en armen, wet, en vonnis doen gelijk.

Voorts zullen wij, zullen wij alle onze vrije steden houden in hun vrijheden die ze hen gebracht hebben.

Voorts zullen wij, zullen wij kiezen binnenlands vier goede lieden e n tien afgevaardigden van de (…) steden verdeeld als volgt: drie van Leuven, drie van Brussel, één van Antwerpen, één van ’s Hertogenbosch, één van Tienen en één van Zoutleeuw (3)

En dezen zullen samenkomen te Kortenberg, om de drie weken.

En volmacht hebben van onswege, altoos al deze dingen te verbeteren.

En voorts ware het zake dat enige van voorgezegde ridd’ren overlijden, dat men andere kieze bij rade der goede lieden van den lande.

En deze ridd’ren, zij zullen zweren op d'Heil'ge Evangeliën dat zij ons wel bewaren zullen en recht geschieden doen naar best vermogen.

En ware het zaak dat de ridd’ren enig geding aanspannen, zo consenteren wij dat men binnen ons land geen vonnis zeggen zal, noch dienst doen zal, tot aan de stond dat men dat geding geschieden deed.


Zo hebben wij, Hertog Jan Van Brabant, deze letteren bezegeld.


Alzo is t gezeid.


(1) bede nemen: belastingen heffen

(2) om de hertog, indien hij gevangen zou worden genomen, vrij te kopen

(3) De Raad van Brabant: één van de eerste parlementen in Europa


(Bewerking: Zaj DE MEESTER)