Download document

ANONIEM - Een nyeu liedeken – Daer soude
(Antwerps Liedtboek)

Een nyeu liedeken - Daer soude haer een maget vermeyden

Daer soude haer een maget vermeyden

Vermeyden so woude si gaen

Roode rooskens wou si plucken

Die aen der heyden staen

Wat vant si in haren wege

Een wel gheboren man

Hi tooch haer uyt haer cleeder

Die maget wert so gram

Nv ghevet mi mijn cleyder

Och wel gheboren man

Ick schaems my also seere

Dat ic hier naect sal staen.

Dats uwe bonte cleyder

En crijchdi waerlijc niet.

U eere suldy hier laten

Eer ghi van mi schiet

Sal ic mijn eere hier laten

Och wel gheboren man

Naect was ic gheboren.

Ic en had geen cleyderen an.

Hi nam die schoone maget

Al bider witter hant

Hi leydese onder die linde

Die hi so schoone vant

Doen die hubsche ridder

Sijn willecken hadde gedaen.

Hi seyde staet op ioncfrouwe

Ghi moecht wel tuiswaert gaen

Waer sal ic henen keren

Waer sal ic henen gaen

Hadt ghi mi maecht gelaten

Ghi hadt veel badt gedaen

Hi streec van sinen handen

Van goude een vingherlijn

Hout dat schoon ioncfrouwe.

Daer is die trouwe mijn

Wat gaf hy haer te loone

Tot haren nieuwen iaer.

Een kindeken inder wiegen

Met sinen gecrolden hayr

Ist dan een knechtken

Een goelijck knapelkijn

Dat willen wi leeren schieten

Al na die cleyne vogelkijn

Ist dan een maechdekijn.

Een goelijc maechdelijn.

Dat willen wi leeren breyden

Van peerlen een cranselijn.

Dye dit liet heeft ghedicht.

Dat was een ruyter fijn.

Hi hevet wel gesongen.

Al om die liefste zijn