Download document

MAASSEN, Theo…..
Als ik door het centrum van Eindhoven loop kom ik altijd langs automatiek De Bus. En op het afdakje van automatiek De Bus zit altijd zo’n zwik duiven, van die vette, vadsige, volgevreten duiven. En als iemand een stukje frikadel weggooit, dan laten ze zich massaal naar beneden storten en dan pikken ze lui die frikadel op. Dat zijn duiven! Die hebben vleugels, die kunnen vliegen! Die zitten vijf minuten in een park, in tien minuten in een uitgestrekt bos. Maar die zitten 24 uur per dag, zeven dagen in de week, op het afdakje van automatiek de bus in Eindhoven.

…..
In het centrum van Eindhoven, op de hoek met de V&D daar staat altijd Arnol, Jezus. En dat is niet de echte Jezus maar daar moeten wij in Eindhoven het dan mee doen. En die staat daar altijd. In weer en wind. Daar staat ie dan te preachen over het einde der tijden en dat Jezus het antwoord op al je vragen heeft. En dan ben ik daar best wel eens jaloers op. Dan denk ik shit, hij heeft echt iets waar hij in gelooft. Dat zou ik ook wel willen.

…..
Neem nou ruimtevaart. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Miljarden! En ik denk altijd: waarom? Hoezo? Ja, ze willen dan weten of er buitenaardse intelligentie is, maar ik denk dan: zo veel opties zijn er niet. Of het is er wel, of het is er niet. Klaar. Als het er niet is, vind het nogal zonde van het geld. Is er wél buitenaardse intelligentie, dan zijn er nog steeds maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Als ze dommer zijn dan wij, dan hoef ík er niets mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij, dan vinden zij ons veel eerder dan wij hen!

…..
Als je problemen wil, hoef je alleen maar zaterdagnacht om een uur of twee naar het Stratumseind te gaan in Eindhoven. Je loopt naar een willekeurig iemand toe, gaat voor hem staan en het enige wat je hoeft te zeggen is ‘problemen?’ en je hebt ze! Je hoeft het woord maar uit te spreken. Moet je op het zelfde moment naar diezelfde man lopen, voor hem gaan staan en zeggen ‘liefde?’ Heb je ook problemen.

…..
Iedereen wordt ouder en lelijker, je verlept allemaal een beetje. De kunst van het ouder worden is volgens mij dat accepteren en een wijzer iemand worden. Dat je veel meer tijd en energie steekt in je binnenwereld.

…..