Download document

SCHIMMEL, H.J.


Eens was …

Eens was de aarde woest en ledig;

Schijnbaar doelloos zwierf ze heen.

Stoffen gistten,

Stoffen woelden

Steeds vijandig ondereen.

Duisternis zweefde op de wateren,

Geen gebergte was gesticht.

Maar de stem des Scheppers suisde:

‘Daar zij licht!’