Test
Download document

VAN BROEKHUIZEN, Jan


Aan Clorinde

Een zedig oog vol goddelijke stralen,

Lieftalligheid met onbedwongen zwier,

In ’t eerlijk hart een vlam van eerlijk vier,

Stookt mij de brand, waarin mijn zinnen dwalen.

Aan u mijn Lief, aan u behoor ik heel.

Beklem mijn hart voor eeuwig in uw banden;

En ben ik waard te sterven van uw handen,

’t is veel voor mij, ’t is meer dan al te veel.