Test
Download document

MCCRAE, JohnIn Flanders Fields


In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below


We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie

In Flanders fields.


Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.


In Vlaanderens velden


In Vlaanderens velden liggen wij, kadavers;

Tussen kruisen wuiven, rij aan rij, papavers:

Zij wijzen onze plek aan; en in de lucht

Zingen leeuweriken dapper in hun vlucht,

Amper te horen boven het kanongedaver.


Wij zijn de Doden. Kortgeleden leefden we,

voelden we dageraad, zagen we avondrood,

Hadden we elkaar lief. Nu liggen we dood

In Vlaanderens velden.


Hervat ons gevecht met de vijand:

U werpen we met falende hand

De fakkel toe; aan u die hoog te houden.

Als gij uw woord breekt met ons, kadavers,

Zullen wij niet slapen, al groeien er papavers

In Vlaanderens velden.


Translation: Z. DE MEESTER