Download document

KORTHALS ALTES, Alexander


Eise EISINGA (Planetarium, Franeker)

ik ben de schepper van een nieuw heelal

ik heb het groots geheim der parabolen

de schatkist der natuurwetten ontstolen

en schrijf de banen met een gouden bal

hun opkomst regel ik en hun verval

en maak de hemel tot een mallemolen

waarin door kunst en vliegwerk sterren dolen

bij gratie van mijn feilloos radertal


gods hand is hier vervangen door machines

en in geen enkele slingergang verscholen

waardoor ik elke providentie mis

toch heb ik, wat als wandspreuk nog te zien is

elk scheppend mens tot voorbeeld, mij bevolen:

- bedenk dat god altijd hier tegenwoordig is -