Download document

KOOIJMAN, Henk


Dorpsbewoner
…..
Maar het deert me niet, een eentonig man te zijn,

Want de wereld is overal; is overal

Evenveel, ook in dit vanouds vertrouwde landschap.

Het zijn dezelfde harten die kloppen in alle kamers ter wereld;

Het is dezelfde wind, die suist in naar buiten toe andere bomen;

Het is hetzelfde licht, dat blinkt in weteringen en zeeën;

Het is dezelfde bloei, die bloeit in ogenschijnlijk andere bloemen;

Het is, hoezeer ook verdeeld, dezelfde regen die stroomt; het zijn

Dezelfde anonieme rivieren die stromen, dezelfde

Rivieren, aan unanieme bronnen ontspringend.
…..