Download document

FRAIHI, HindUndercover in Klein-Marokko

…..
‘Het gevaar schuilt niet zozeer in jongeren de deel uitmaken van een beweging zoals de onze. Wij zijn gestructureerd en hebben de jongeren iets te bieden. Potentiële terroristen vind je bij de verloren jongeren thuis of op straat. Het gaat om jongens zonder werk, die leven van de straat of een heel geïsoleerd bestaan leiden. Hun thuissituatie is niet al te best, een toekomst hebben ze niet en kansen nog minder. Dat zijn loslopende bommen die elk moment kunnen ontploffen. Hun maatschappelijke frustratie kunnen ze nergens kwijt. Tenzij… Ze zijn best in staat op eigen houtje terreur te zaaien. Aan goede wil ontbreekt het hun alvast niet. En geen veiligheidsdienst kan ze opsporen of tegenhouden.’

Terreur zaaien in België dan?

‘Wie weet.’

…..
Terwijl mijn slager me bedient, vertelt hij over de in zijn ogen échte schuldigen. De ouders. ‘Zij zijn verantwoordelijk voor de ontsporing van hun kinderen. De eerste generatie allochtonen heeft zijn kroost verwaarloosd. Het geld dat ze verdienden, stuurden ze naar Marokko met de hoop ooit terug te keren. Want, let wel, de eerste generatie heeft gewerkt, hé. Het was een stille generatie die gewoon haar werk deed en zonder al te veel bombarie leefde. Ze hebben echter een onvergeeflijke fout gemaakt: ze investeerden niet in hun kinderen, maar in een huis in Marokko.’

…..
Er zijn (in de Arabische wereld) maar 53 kranten per duizend lezers, tegenover 285 per duizend in ontwikkelde landen. Boeken zijn evenmin in trek. Terwijl bijvoorbeeld Spanje 92 boeken per miljoen inwoners vertaalt, bedraagt dat cijfer slechts 4 per miljoen Arabieren. Religieuze boeken doen het wel goed.

…..
Ik begrijp niet goed waarom Faisal alleen Vlamingen wil beroven. Is dat dan geen racisme? ‘Met racisme heeft het niets te maken. Ik zei het al, Vlamingen hebben steeds geld bij zich, en van onze Arabieren willen we niets pikken. Ze zijn arm en de Arabische jeugd is toch bereid om mee te strijden voor de jihad. Ik wil bijvoorbeeld wel een aanslag plegen. Geef mij geld en ik doe het, in naam van alle islamitische oorlogsslachtoffers.

…..
Mijn vermoeden is dat Faisal, Rachid en Aboubakr op de uitkijk staan. Het echte werk is voor minderjarigen. En dat zeggen de drie ook. ‘Die komen toch niet achter de tralies. Zo werkt het hier: de minderjarigen doen het criminele werk totdat ze achttien zijn. Telkens volgt een nieuwe generatie hen op. We zitten hier met generaties dieven. De flikken dweilen met de kraan open,’ aldus Faisal.

…..
Hoe komt het dat zonder al te veel zoekwerk radicale islamlectuur te rapen valt in Brusselse boekenwinkels? Boeken waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe je oorlog moet voeren of waarin wordt opgeroepen joden en afvallige moslims simpelweg te vermoorden?

…..


“Mannen domineren het hoofddoekendebat te vaak ”, Column in De Tijd van 16 december 2021

…..
Zoals alle religies is de islam niet emancipatorisch. De hoofddoek kan dat als één van de symbolen van de islam dus ook niet zijn. Er zijn vrouwonvriendelijke bepalingen in de islam. Enkele voorbeelden? De getuigenis van een vrouw is maar half zoveel waard als die van een man. Ook in het erfrecht is haar deel aanzienlijk kleiner dan dat van een man. Om maarte zwijgen van homoseksualiteit, die strafbaar is. Hllo emancipatie? De hoofddoek kan voor sommigen een vrije keuze zijn, hij is niet de weg naar de gelijkheid.

Daarnaast beveelt de islam aan de zedigheid te bewaken. In theorie geldt dat voor mannen en vrouwen, in de praktijk echter te vaak alleen voor vrouwen, die met hun onbedekte haren lustgevoelens zouden oproepen bij mannen.

Die gevoelens moeten worden getemperd door het lustobject te verstoppen voor respectloze mannen. Qua victim blaming komt zoiets aardig in de buurt van de politieagent die een slachtoffer van aanranding erop wijst dat ‘ze toch wel een heel kort rokje droeg’.

…..