Download document

DE WILDE, Frans


Landelijk kerkhof

Die hier te zamen liggen rond de toren

Van d’oude dorpskerk doen zich niet meer horen

Als bij hun leven, met hun dronken stemmen ;

Hun boze daden en hun bittre veten

Zijn, als het hoort, vergeven of vergeten.

En andere spelers kwamen als genoden

Maar in dezelfde rollen als de doden.