Download document

AGUILAR, FreddieAnak

Nang isilang ka sa mundong ito

Laking tuwa ng magulang mo

At ang kamay nila ang iyong ilaw

At ang nanay at tatay mo'y

Di malaman ang gagawin

Minamasdan pati pagtulog mo

At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay

Sa pagtimpla ng gatas mo

At sa umaga nama'y kalong ka

Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo


Ngayon nga ay malaki ka na

Nais mo'y maging malaya

Di man sila payag

Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbago

Naging matigas ang iyong ulo


At ang payo nila'y sinuway mo

Di mo man lang inisip na

Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo

Pagkat ang nais mo'y

Masunod ang layaw mo

Di mo sila pinapansin


Nagdaan pa ang mga araw

At ang landas mo'y naligaw

Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo

At ang una mong nilapitan

Ang iyong inang lumuluha

At ang tanong,"anak, ba't ka nagkaganyan"

At ang iyong mata'y biglang lumuha ng di mo pinapansin

Nagsisisi at sa isip mo'y

Nalaman mong ika'y nagkamali

Nagsisisi at sa isip mo'y

Nalaman mong ika'y nagkamali

Nagsisisi at sa isip mo'y

Nalaman mong ika'y nagkamali

Nagsisisi at sa isip mo'y

Nalaman mong ika'y nagkamaliChild

When you were born into this world

Your mom and dad saw a dream fulfilled

Dream come true, the answer to their prayers


You were to them a special child

Gave ’em joy every time you smiled

Each time you cried, they’re at your side to care


Child, you don’t know you’ll never know how far they’d go

To give you all their love can give

To see you through and God it’s true

They’d die for you, if they must, to see you here


How many seasons came and went

So many years have now been spent

For time ran fast and now at last you’re strong


Now what has gotten over you

You seem to hate your parents too

Do speak out your mind, why do you find them wrong


Child you don’t know, you’ll never know how far they’d go

To give you all their love can give

To see you through and God it’s true

They’d die for you, if they must, to see you near


And now your path has gone astray

Child you ain’t sure what to do or say

You’re so alone, no friends are on your side


And child you now break down in tears

Let them drive away your fears

Where must you go, their arms stay open wide


Child you don't know, you'll never know how far they'd go

To give you all their love can give

To see you through and God it's true

They'd die for you, if they must, to see you here


Child you don't know, you'll never know how far they'd go

To give you all their love can give

To see you through and God it's true

They'd die for you, if they must, to see you here