Test
Download document

SLORY, MichaëlGedicht

Van waar het licht

dat uit uw ogen welde

en mij verblindde?


Zoete druif

de spraak

van uw mond.


Muziek

uw reine gestalte.


En bevreesd

hoor ik u aan.


Het is geen droom

dit notenblad.


Het is geen waan.


Maar ik weet een lied

gebeeldhouwd voortaan.