Download document

RASKIN, EvrardPrinses Lilian

…..
De grote populariteit van Leopold kort na de capitulatie mag niet los worden gezien van de houding van de bevolking tegenover de Duitsers, noch van haar mening over de uiteindelijke afloop van de oorlog. Algemeen waren de Belgen onder de indruk van de snelle opmars van de Duitsers, van hun correct gedrag en van hun organisatietalent. Zelfs hun martiale stijl wekte bij velen bewondering. Dat ging gepaard met de overtuiging dat Frankrijk en ook Engeland de oorlog definitief hadden verloren en dat West-Europa gedoemd was om verder te leven onder Duitse “supervisie”. Wel waren er van in den beginne mensen en groepen die geestelijk in het geweer kwamen tegen de nazi’s. Hun aantal was niet indrukwekkend en woog niet op tegen het algemeen gevoel van berusting en aanvaarding.

…..
Volgens de Britse ambassadeur had de premier hem bij zijn thuiskomst toevertrouwd dat “de koning aanvankelijk bereid was te abdiceren, maar dat dit hem later uit hoofd werd gepraat door de prinses de Réthy en koningin (Elisabeth)”. Enkele dagen later, 20 juli, verklaarde dezelfde Achille van Acker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: “Ik heb gedurende acht dagen gewacht op het definitieve standpunt van de koning. Iedere avond was hij geneigd te abdiceren, iedere morgen was hij van mening veranderd.” Deze uitspraak die betrekking heeft op het derde bezoek van de premier aan de koning, behoeft weinig commentaar. Van Acker was er rotsvast van overtuigd dat Lilian haar man ervan weerhield te abdiceren.

…..
De abdicatie gebeurde niet zonder slag of stoot. De koning gaf pas toe, toen het hem duidelijk werd dat het kabinet niet bereid was ordetroepen in te zetten tegen de opstandige anti-Leopoldisten, die massaal, vooral vanuit Wallonië, naar Brussel dreigden te komen.

…..
Een aantal tot 1944/1945 onbekende “collaboratiedaden” van de koning:

- Zijn besprekingen in Berchtesgaden met Hitler, 19 november 1940, waren op verzoek van Leopold tot stand gekomen. Ze hadden onder meer betrekking op het toekomstige lot van België en van de monarchie

- Hij stuurde verjaardagstelegrammen aan de Führer.

- Zijn secretaris onderhield contacten met bekende collaborateurs zoals Raymond de Becker, Robert Poulet en Gerard Romsée.

- Hij liet in zijn huwelijksacte, 6 december 1940, vermelden dat hij hertog van Saksen en prins van Saksen-Coburg-Gotha was.

- Hij ging op huwelijksreis naar Wenen en Mûnchen en verbleef enige bij een Sudetenduitse nazi.

- Hij lichtte Hitler in over zijn huwelijk en dankte Hitler voor de bloemen die hem daarop werden bezorgd.

- Hij was niet bereid geweest de contacten met zijn kabinet in Londen te hervatten. Een brief daarover die hem in 1943, via kardinaal Van Roey, werd bezorgd, bleef zonder een duidelijk antwoord.

…..