Test
Download document

SWANBORN, Peter


Waanidee


Zeven uur stipt. Gezicht onder koude kraan. Pil

nummer één. Krant van de mat. Ontbijtgranen tot

op gram gewogen. Pil twee. Koffie straf in vaste kop.


Acht uur dertig precies, eerste poging tot bestaan

vangt aan. Kaken geschoren, hemd gestreken, klaar

om chaos met orde te wreken. Dwangneuroot, systeem-


fetisjist, ik ben de gevangene die blijft als de wacht

is vertrokken. Die grepen telt, ritme slaat, het raadsel

der schepping in zesentwintig letters denkt te vangen.