Download document

TEN HAAF, Karel


Credo


Bewaar mijn nimbus, wil je

eens

zal ik hem – misschien –

wel komen halen


Als ik zin heb

en tijd


Als het bewijs voor

Gods bestaan

onomstotelijk

gegeven is


Houd mijn nimbus, wil je

het heeft geen zin, hij is de jouwe

eens

zal jij hem – als ik –

weloverwogen afstaan


Verbrand mijn nimbus, wil je

en zijn rook stijgt kaarsrecht omhoog