Test
Download document

DE JOSSELIN DE JONG, K.H.R.


Herfst

Het felste rood en geel, het zachtste goud,

het einde van doorgloeide zomerdromen.

Er is gegeven en er wordt ontnomen:

de warmte wijkt, de nachten strak en koud.

De wind waait overmoedig, licht gekruid,

de kindren dansen joelend door de dagen.

De schaduw rekt zich vroeger langs de hagen,

de vogels vluchten voor het najaar uit.

September-blauw is blauw als porselein,

voorzichtig met zo fijn penseel gestreken,

dat zelfs een ademtocht het doet verbleken

tot kleurloos Niets, waar nergens dromen zijn …