Download document

Gabrielle DEMEDTSHet oude huis


Hoe vaak heb ik de regen beluisterd

in het oud huis waar wij allen waren,

hoe vaak uw namen gefluisterd -

hoe moet ik mijn heimwee bedaren.


Hoe moet ik mijn heimwee bedaren

nu niets nog ooit kan verkrijgen:

daar allen weer samen ervaren,

dat groot naar elkander toe neigen.Rustig lied


Onder het raam, in de aarde, die sporen

die me dierbaar zijn.

Toen hij kwam, wie zond hem weg? Ik zond hem weg;

het deed geen pijn.


Het deed geen pijn; maar iets is verdwenen

of dood in mij.

Mijn gedachten staan, als soldaten gehoorzaam,

in rechte rij.


Op een nacht valt de sneeuw, maakt de aarde wit, maakt de aarde rein.

De randen van mijn ogen doen pijn;

het komt door de slaap, het komt door de sneeuw, het komt door die sporen

die niet te vinden meer zijn.