Test
Download document

LE ROY, Pol


Eens als ik uitga …

Eens als ik uitga in de duisternis

saam met het lamplicht over ’t laatste schrift

en in de stilte trilt het somber lis

nog na der felle drift

waarmee ik steeds de stroom bevoer

door god gejaagd naar god op jacht….

eens als de laatste morgen die ik droeg

is afgelegd en zielloos ligt mijn hand –

laat dan de laatste vragen doven

laat wensloos mij en zonder pijn

vergaan en opgaan in dit schoon geloven

dat er geen nutteloze sterren zijn…


Wisselend vuur

De karpers van het licht bespringen 't koren

van waterval tot waterval rijst uw gezag

voldragenheid van land en leden

de wijzers van het vuur staan stil.

De nacht werkt leliezwaar

in onze diepe handen.

De kelk van onze dageraad.
De rijzige flamingo's buigen.