Download document

POLET, SybrenGenesis vandaag


Een haan van groen kraait door het raam.

een haan. Ik wil de eerste dag

recht uit zijn woord vandaan,

het eerste licht, de eerste zon

zien cirklen en wegschieten.

het water volgen dat met snelle hielen

van wind terugtrekt naar de horizon.

het eerste dier gaat met ontspannen gang

zijn pasgevonden gang.

ginds wordt de eerste taal gegrift

in een zich ieder uur vernieuwend schrift.

gedachten lopen uit als spieren.

ik ben een jong dier onder de dieren

met een actieve angel van berouw

om wat nog volgen moet.

ik wil de eerste vrouw

opnieuw van mijn natuur ontvangen

en wetten maken met mijn handen –

het licht vandaag heeft sterke tanden

En ik heb merg van staaldraadtouw.