Download document

HOFDIJK, Willem


Balladen
…..
Ha!” barst hij knarsetandend uit:

`Gij drinkt niet, schone teedre bruid?

Kan onder al die bekertallen

Niet één mijn Rosamund bevallen?

Het zij zo: ‘k weet een beetre, die

U meer behagen zal. – Men bie

Der kiese koningin de afgehouwen kop

Van Cunimund, in goud gevat,

En vull’ die tot de rand, opdat

Zij met heur’ Vader moge drinken

…..