Download document

VALSTAR, AlfredKust


Verstuivingen werden hier vastgelegd

voor het nageslacht. Duinen liggen hecht

onder een juk van pijnbomen verborgen.

In zandvloedgolven groeit het wortelbed.Vieren


Je kinderen gaan de ongerijmde

ruimte in, los van hun aangelijnde

begin. Ondertussen loop je stil te hoop

in een tastend bidden zonder einde.Sturm und Drang


Je wringt het leven als een handdoek uit,

de laatste druppel zal er tot besluit

aan moeten geloven. Kale reserve

sterft onder je handen, leven is een buit.