Test
Download document

VALSTAR, AlfredKust


Verstuivingen werden hier vastgelegd

voor het nageslacht. Duinen liggen hecht

onder een juk van pijnbomen verborgen.

In zandvloedgolven groeit het wortelbed.