Test
Download document

MACHIAVELLI, Nicola

The Prince

…..

And here comes in the question whether it is better to be loved rather than feared, or feared rather than loved. It might perhaps be answered that we should wish to be both; but since love and fear can hardly exist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than loved.

…..

Any man who tries to be good all the time is bound to come to ruin among the great number who are not good. Hence a prince who wants to keep his authority must learn how not to be good, and use that knowledge, or refrain from using it, as necessity requires.

…..

De vorst

…..

[Een intelligent heerser] moet hun advies inwinnen over alle kwesties die zich voordoen en naar hun mening luisteren, om daarna zelfstandig en naar eigen inzicht tot een beslissing te komen. En hij moet zich tegenover al deze adviezen en adviseurs zó opstellen dat iedereen begrijpt dat hij des te meer geaccepteerd wordt naarmate hij vrijer zijn mening naar voren brengt. [...][Een intelligent heerser moet] geduldig de waarheid aanhoren. Maar zodra hij merkt dat iemand hem om een of andere reden de waarheid niet zegt, hoeft hij zijn verontwaardiging niet vóór zich te houden.

…..