Download document

VAN GOETHEM, HermanHet jaar van de stilte

…..
velen ( waren) nog grijs en wisten niet goed welke richting ze moesten opgaan. Sommigen van hen maakten zich derhalve nog wel eens schuldig aan collaboratie. Anderen hadden probleemloos kunnen ingrijpen, maar deden het niet, want ze wachtten af ‘als berustende defaitist of glimlachende welwillende’. Maar eind 1942, toen de oorlogskansen keerden, de geallieerde overwinning zich aandiende en de mogelijkheid tot een compromisvrede van de baan was, werd alles anders:

…..
De berouwvolle daders en de schuldige getuigen traden nu toe tot de Ark, die plaats bood aan hen die zouden zegevieren en zouden overleven. Samen met de ‘oude witten’ gingen ze scheep en zetten koers richting een nieuwe toekomst, bezegeld door de geallieerde overwinning. De Universele Verklaring van de Rechten van Mens wapperde hoog aan de mast, terwijl de opvarenden hun nieuwe levenswijsheid deelden: ‘Zwijg over het verleden, blik vooruit!’ De Ark was dus ook een Verbond van Zwijgenden.

…..