Download document

SCHILTZ, HugoMonologen met Hugo Schiltz opgetekend door Chris HOFLACK - 1993

…..
“Achteraf denk ik dat het een vergissing was dat we aan het inschrijvingsrecht de voorkeur gegeven hebben op de hertekening van de grenzen van Brussel, gekoppeld aan de afschaffing van de faciliteiten. Maar die keuze was ons aangeraden door Anciaux en de vertegenwoordigers van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Ik heb het symbolisch effect daarvan onderschat. Van der Elst trouwens ook.”

…..
“Het laten mislukken van Egmont was voor Tindemans de wraak na wat hij niet onterecht aanvoelde als de vele vernederingen die hij van ons moest slikken, maar die hij zelf had uitgelokt. Ik heb mij vaak afgevraagd wanneer Tindemans zou reageren op de aanvallen, maar hij bleef zwijgen. Misschien was dat zijn politieke feeling. Hij wist dat de CVP-fractie ernstige bezwaren had tegen de verdere uitvoering van het pact. En allicht wou hij terzelfdertijd Martens een hak zetten. Tindemans speelde graag de man van de directe democratie aan wie het volk zijn vertrouwen gaf. Hij haalde nadien ook veel stemmen. Dat was een grote vergissing van de kiezers . Maar Tindemans hoopte met zijn ontslag zijn eigen positie binnen de partij te versterken. Hij had waarschijnlijk nooit gedacht dat Egmont het einde van zijn carrière als premier zou betekenen.”

…..


Debat in de Kamer in 1994

…..
Er bestaat zeker Belgische schuld in de collaboratie van sommige Vlamingen door de langdurige miskenning van Vlaamse eisen zoals het recht op onderwijs in eigen taal. De repressie na de oorlog is dan ook onder meer een weerwraak geweest van de Belgicistische staat op het flamingantisme. Dit heeft overdreven vervolging in de hand gewerkt. Slechts het erkennen van deze fout, het inlossen van de Belgische ereschuld en het erkennen van het onmatige en gerichte karakter van de repressie kan de basis vormen van een eervolle afsluiting van het dossier.

…..