Download document

SMIT, Joke


Er is een land waar vrouwen willen wonen


Er is een land waar vrouwen willen wonen

Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein

Waar vrouwen niet om mannen concurreren

Maar zusters en gelieven kunnen zijn

Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen

Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, 's werelds raadsvrouw zijn

Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden

Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn


Er is een land waar vrouwen willen wonen

Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd

Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse

En niet vanzelf een man de leiding houdt

Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw

Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk

Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven

En 't brood verdienen met maar vijf uur werk


Er is een land waar mannen willen wonen

Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd

Waar niemand wint ten koste van een ander

En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid

Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden

Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn

Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten

Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn


Er is een land waar mensen willen wonen

Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd

Waar zwakken met respect benaderd worden

En vreemdelingen niet meer gekleineerd

Waarin geweld door niemand meer geduld wordt

Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat


Dat is het land waar mensen willen wonen

Het land waar de saamhorigheid bestaa t