Test
Download document

VAN BRABANT, Jan I (Hertog)


Eens meien morgens vroe

Eens meien morgens vroe

Was ic opghestaan;

In een scoen boemgerdekine

Soudic spelen gaen.

Daar vant ic drie joncfrouwen staen,

Si waren so wale ghedaen,

Dene sanc voor, dander sanc na:

Harba lori fa, harba harba lori fa,

Harba lori fa!

Doe ic versach dat scone cruut

In den boemgardekijn,

Ende ic verhoorde dat suete gheluut

Van den magheden fijn,

Doe verblide dat herte mijn,

Dat ic moeste singhen na:

Harba lori fa, harba harba lori fa,

Harba lori fa!

Doe groette ic die alrescoenste

die daer onder stont.

Ic liet mine arme al omme gaen

Doe ter selver stont;

Ic woudese cussen an haren mont;

Si sprac: “Laet staen, laet staen, laet staen”.

Harba lori fa, harba harba lori fa,

Harba lori fa!


Die winter wil ons jaerlanc mee

Die winter wil ons jaerlanc mee

Dwingen, die heide ende oec dat walt.

Ende daer toe den gruenen clee

Maket hi rechte ongestalt;

Den voglen dwinget sine gewalt,

Dat clagic, ende daer bi mee

Dat die scone mi es gevee

Die ic van herten minne.

Genade, Venus, coninghinne,

Dijn eigen dienre willic sijn.

Helpe, dat ic troest gewinne.

Haer mondekin root, haer wangen scijn

Ende haer lijf, so wale gestalt,

Dat ic daer af geverret moet sijn

Des werdic in sorgen alt;

Si begaet an mi gewalt,

Ende besundicht hare daer bi

Dat si dus verdervet mi,

An herten ende ane sinne.

Genade, Venus, coninghinne,

Dijn eigen dienre willic sijn;

Helpe, dat ic troest gewinne.

Genade, minnelike wijf,

Noch laet mi uwer hulden haen;

Gedenket dat mijn cranke lijf

Van diensten u es onderdaen;

Des seldi mi genieten laen

So dat ic troest gecrige, ic;

Genade, vrouwe minnelic,

Mire herten coninghinne,

Genade, Venus, coninghinne,

Dijn eigen dienre willic sijn;

Helpe, dat ic troest gewinne.


Ic sach noyt so roden mont

Ic sach noyt so roden mont
Noch oec so minlike oegen,
Als si heeft, die mi heeft gewont
Al in dat herte dogen.
Doch leve ic in hogen
Ende hope des loen ontfaen:
Geeft si mi qualen dogen
Si mach mis beteren saen.
Lief, mi hevet u minne
So vriendelike bevaen,
Dat ic u met sinne
Moete wese onderdaen.

Mi es wale, als ic mach sijn
Bi minre scone vrouwen,
Ende ic danne haer claer anscijn
Ende haer gelaet mach scouwen.
God verde si van rouwen!
Si es so wale gedaen,
Dat ic haer bi trouwen
Moete tallen dienste staen.
Lief, mi hevet u minne
So vriendelike bevaen,
Dat ic u met sinne
Moete wese onderdaen.