Test
Download document

AMPZING, Samuel


…..
Ja het is maer al te waerachtig, ende meer dan bekend, (voorwaer! een merkelijk ongeluck voor onse sprake) dat sy voornamelijk, ende doorgaens , van de geleerdsten selfs, die haer de hand mosten bieden, ende in ere houden, door vreemde ende uyt-heemsche woorden gansch verbastaerd , ende bedorven word, die dan eerst meynen geleerdelijk ende zierelijk te spreken, wanneer sy door gemelde opgeraepte, onduytsche, ende onbekende woorden, hunne moederlijke tale van onvolmaektheyd opentlijk brandmerken, ende beschuldigen, so sy toch in sich selven genoegzaam is , ende de hulpe van andere spraken geenzins van doen en heeft.

Men banne die dan toch eenmael plotzelijk uyt onse tale, so veel mooglijk is. Wil yemand Franzoys, ofte Latijn spreken, dat kan hy ja immers wel doen: men late onse tale maer ongeschoffierd in haer geheel.

…..