Download document

DOORNAERT, MiaColumn De Standaard -01/06/2023

De linkse les van de PS

…..
West-Europa ervaart een terugval van sociaaldemocratische en socialistische partijen, maar Wallonië houdt stand. Want andere populisten zijn er overbodig, het heeft de PS al.

Wallonië, een bevoorrechte ‘witte vlek’ in West-Europa, zoals Waalse prominenten en journalisten zo graag zeggen? Overal elders rukt radicaal-rechts – aka ‘het fascisme’ – op, maar in Wallonië krijgt het geen voet aan de grond. Zijn onze Waalse landgenoten en hun media superieure democraten?

Geenszins. Wallonië heeft gewoonweg geen behoefte aan een identitaire/populistische partij, want die heeft het al, met zijn PS. ‘Eigen volk eerst’ is en blijft de leidraad van de Parti Socialiste. Dat eigen volk is Waals, militant francofoon, en volks, het traditionele cliënteel van de partij. Omdat het geen etnische invulling krijgt, ontsnapt het aan de reflexmatige veroordeling van ‘nationalisme’. Maar kijk eens naar de praktijk. Elk nationaal en Europees dossier wordt door één lens bekeken: wat zit erin voor Wallonië? Elke federale PS-minister of -premier stuurt dossiers die om Belgische of Europese centen draaien systematisch door naar de Keizerslaan, het hoofdkwartier van de partij. Dat is maar al te goed geweten in de Wetstraat.

De PS blijft haar cliënteel dienen, ook rond taalnationalisme. En dat maakt (andere) populisten overbodig.

…..Column De Standaard - 24/03/2023

…..
De grote vraag van vandaag is die van de identiteit van Europa, van zijn waarden, zijn ziel. Zijn veelbesproken “multiculturalisme” is te zeer gaan lijken op een hol, en vaak laf, waarderelativisme. Dat bleek uit de zeer gebrekkige steun die Denemarken kreeg tijdens de storm over de Mohammedcartoons. Dat blijkt nog bijna elke dag, zoals deze week uit de uitspraak van een Duitse rechter dat een Marokkaanse man zijn vrouw mag slaan omdat dat in de Koran staat en omdat dat zijn “cultuur” is. Europa moet zijn vijftigste verjaardag aangrijpen om zich te herbronnen, om zijn waarden van vrijheid en gelijkheid en solidariteit te herbevestigen. Als het schip zonder kompas vaart, helpt het niet het op te kalefateren met nieuwe regels of een
…..


Column De Standaard – 06/05/2021

…..
Ik heb het gehad met de meutes die op de sociale media en elders iedereen achtervolgen die niet woke genoeg is, ook over zaken die ze soms tientallen jaren geleden zeiden of deden. Tal van mensen zijn daardoor al gebroodroofd of tot sociale paria’s gemaakt. Ik heb het ook gehad met groepjes die zich voortdurend ‘gekwetst’ voelen. Tja, eigen­ aan een robuust democratisch ­debat is juist dat het uitdaagt en schuurt. Wie daar niet tegen kan, moet niet in een democratische maatschappij willen leven. Ik heb het vooral gehad met de lafheid van allen die door de knieën gingen of gaan voor die hetzes, in de plaats van de slachtoffers te verdedigen. Daardoor geven ze de schreeuwers veel meer macht dan ze verdienen.

…..Column De Standaard - 02/02/2019

…..
Dat heb je met de ‘deplorables’, vrij te vertalen als ‘het klootjesvolk’. Ze zitten meer in met actuele thema’s als discriminatie, betaalbare woningen en werk, dan met een foto uit 1984. Ze lijden misschien ook aan gezond verstand.

…..
Dat veel kwaliteitskranten zijn verworden tot een ‘club’ die haar publiek naar de mond praat, tot daaraan toe. Het irriterende eraan is de zelfgenoegzame toon, en het neerkijken op de hardleerse deplorables die altijd fout stemmen en het nooit begrijpen. Met dat misprijzen zijn juist die kwaliteitsmedia objectieve bondgenoten van de populisten. Wat hen niet zal beletten te klagen als de kiezer het weer eens niet begrepen heeft.

…..