Test
Download document

DOORNAERT, MiaColumn De Standaard - 02/02/2019

…..
Dat heb je met de ‘deplorables’, vrij te vertalen als ‘het klootjesvolk’. Ze zitten meer in met actuele thema’s als discriminatie, betaalbare woningen en werk, dan met een foto uit 1984. Ze lijden misschien ook aan gezond verstand.

…..
Dat veel kwaliteitskranten zijn verworden tot een ‘club’ die haar publiek naar de mond praat, tot daaraan toe. Het irriterende eraan is de zelfgenoegzame toon, en het neerkijken op de hardleerse deplorables die altijd fout stemmen en het nooit begrijpen. Met dat misprijzen zijn juist die kwaliteitsmedia objectieve bondgenoten van de populisten. Wat hen niet zal beletten te klagen als de kiezer het weer eens niet begrepen heeft.

…..