Download document

DE ROODE, Alexis


Berceuse


Zie mij aan met zachte ogen.

Bewaar voor later het doffe staren,

de kalme taxatie, de gêne

die wegkijkt en afglijdt.

Kom, leg je oog op mijn oog.


Open de zwarte poort en laat mij

dwalen in het donker, een rondgang

langs de ramen en muren van je hart.

Dan zal ik zachtjes voor je zingen,

een liedje van de wind en het wezen

van de dingen.


En ik zal je aanzien met zachte ogen.

Dwaal af in mijn zwarte domein.

Je zult daar veilig zijn.