Download document

CLAES, JoPostume dood

…..
Als het al moeilijk is voor een kind om geen wrok te koesteren jegens een vader die het goed meent, dan is het helemaal onmogelijk niet een vader te haten die het altijd heeft laten afweten. Op zich klinkt dat tegenstrijdig. Als kind willen wij immers verlost zijn van het ouderlijke gezag., geen bemoeienissen van vader of moeder rond ons hoofd. Maar zodra die bemoeienissen uitblijven en we ons aan ons lot overgelaten voelen, schreeuwen wij om ouderlijk gezag en aandacht

.…..
Sommige gesprekken zouden niet gevoerd mogen worden. Je begon er met de beste bedoelingen aan, maar na enkele minuten zei je dingen die je niet zeggen wilde, of je verzweeg dingen die uitgesproken moesten worden. Woorden werden verwijten, vragen klonken als beschuldigingen. En voor je wist wat er gebeurde, bestond het gesprek alleen nog uit korzelige, betekenisloze zinnen als de maneuvers in een steekspel.

…..


Het Kaïnsteken

…..
‘Vuile jood! Naar buiten met die jood!’

Plots weerklonk een harde, droge klap. Ze deinsde achteruit en gilde van de schrik. Het geluid herhaalde zich, iemand sloeg met een hard voorwerp tegen de luiken. Het geschreeuw nam nog toe terwijl haar deurbel aan één stuk bleef rinkelen. Ze perste haar vuisten tegen haar gezicht en voelde hoe ze beefde over haar hele lichaam. Vertwijfeld rende ze de gang in zonder licht te maken. Vuisten bonkten op haar voordeur, het gerinkel van de bel overstemde het gejoel van de meute op straat.

….