Download document

BOUAZZA, HafidParavion

…..
Onzichtbare koperslagers sloegen het metrum van een ongehoord gedicht. De geur van zaagsel en citroenhout kwam als de geur van nieuwgeboren leven uit de hoek van het timmermansgilde. Caleidoscopen dansten verblindend in de kiosken van juweliers.

…..
In groene valleien waar anemonen bloeiden, hoedde een oude herder zijn schapen en schramde met zijn schalmei de frisse stilte.

De echo floot terug. Aan de Narvelzee haalde de visser zijn netten op die zwaar waren van lijken en spartelend zilver. Overal rondom hem dwarrelden witte uilen en vroegen ‘hoehoe’, een veel droeviger gezang dan het geluid van de geitenbellen.

In de mirage werd Paravion geboren, een spel van trillende lijnen en zwemmende kleuren. De kerktorens zwegen tegen een achtergrond van gebochelde wolken, de klokken waren oud en uit het nauwelijks zichtbare verleden hoorden zij als een kinderherinnering hun geschal als het geluid van de geitenbellen.

…..
De jongens vielen aan, duwden hem op de grond, schopten en rolden hem door het stof. De geiten liepen weg. Het was een ritueel dat Baba Baloek maar al te goed kende en omdat hij wist welke slag of stoot wanneer kwam, wist hij ook welke houding hij moest aannemen. Hij rolde op zijn zij om een niet goed gemikte schop in zijn lenden te ontvangen, op de andere zij om een vuist tegen zijn ruggengraat te voelen: op zijn buik kreeg hij een schop tegen zijn achterhoofd; instinctief beschermde hij zijn gezicht en hield hij zijn benen stijf tegen elkaar om zijn leven te beschermen.

…..
Ze had, voor het eerst, paarsroze blossen op haar wang, en in de tuimelingen en zachtmoedige worstelingen die volgden, vulden en ontglipten plotseling gevormde, jonge borsten zijn handen. Er was klamheid, de geur van anijs en jasmijn, kikkers begonnen wild te kwaken, druppels van vloeibaar granaat vloeiden uit haar tepels tussen zijn tanden, zijn hoofd bonkte en zijn bloed jubelde; een teder beschaduwde vore, een zweem van karamelgeur kwam van haar vruchtvlees, de koekoek riep, de krekels sjirpten, hij schramde zijn rug, zij omklemde zijn heupen met krachtige dijen, hij greep haar gespannen billen, zijn tong gleed van her naar der, zonder duidelijk doel, zij schudde de bloemen uit haar lokken,Meriswin
…..
Stad van muzen en muizenissen, van geveinsde liederlijkheid en gereguleerde onmatigheid. Stenen paradijs voor belastinginners. Stad van saletjonkers en rokkenjagers, waar vrouwen de broek verkiezen en stokvis als maal bereiden en muilenbier te drinken geven; soms, voor de gelukkige, malse tong en veie lendenstuk.

…..
Niets bewoog om het plein heen wat zich niet in de etalages bekeek en erdoor opgeslokt werd in dat parallelle universum waarin elke ijdelheid gedoemd is te verdwijnen, waarin elke gereflecteerde ontmoeting onherroepelijk uit elkaar valt. Het is de aquatische wereld waarin glas de stad verandert die de stad waarlijk onderscheidt van het leven in lemen dorpen, waarvan er geen zijn in dit land. Het is glas dat boer van stedeling onderscheidt. Glas waaruit men niet drinken kan.’

…..
… atmosferisch haar verschijning, maar zo aards en etherisch tegelijk was haar aanwezigheid en het was het aardse in haar dat hij beminde: het celestiale kreeg hij erbij’ – zo grof kan hij uitwijden over haar onhebbelijkheden.

…..
Wat verborg haar alabasteren, ongeparfumeerde, zoetgeurende huis toch aan vunze hopen en walmen. De warme, lycheeachtige smaak van haar mond was in de ochtend een kortstondige heksenhut van halitose.

…..
Mutanten en muizenissen beheersten het schemergebied waarin hij terecht was gekomen. De herdersuurtjes met zijn monsters en wisselgedaanten in greppels en onder struiken werden vaak verstoord, niet vreemd dat ze daarom steeds terugkeerden – zowel monsters als pastorale geniepigheden.

…..


Interview met Doorbraak 7 december 2015 door Laurens DEVOS

…..
De puriteinse levensopvatting van vandaag staat in schril contrast met het begin van het islamitische tijdperk. In de achtste eeuw schrijft Abu Nuwas poëzie die niet moet onderdoen voor wat de Sade een millennium later neerpent.

Abu Nuwas was een regelrechte libertijn in de letterlijke betekenis van het woord. Vrijheid en zelfbeschikking zijn alles. Mekka is bij hem nog een liefdesoord van heimelijke ontmoetingen. Ik vind hem een van de grootste dichters ter wereld. In Nederland en Vlaanderen zal men zijn gedichten misschien enkel via mijn vertalingen kennen, maar in het Engels, Frans en Duits is hij veelvuldig vertaald.

…..
De geschiedenis had zeker anders kunnen lopen. In de negende eeuw, tijdens de Abbasidische Revolutie, streden de Perzen tegen de Arabische dominantie. Dat was het begin van de Gouden Eeuw van de Arabische cultuur. Merk daarbij op dat het ontsluiten van de antieke kennis het werk is geweest van christelijke monniken; de meeste vertalingen werden via het Assyrisch naar het Arabisch vertaald, in enkele gevallen direct uit het Grieks naar het Arabisch. Moslims hebben zelf niks vertaald, dat deden christenen; zij waren opdrachtgevers, geen uitvoerders.

…..
Als de islam duizenden en duizenden doden claimt, dan erger ik me blauw aan cultuurrelativisten die na elke aanslag heel hard hun best doen om de islam uit de wind te zetten. Blijkbaar is de islam belangrijker dan mensenlevens. De stelling dat moslimfundamentalisten de islam gekaapt hebben, klopt niet. Of beter gezegd: er moet wel iets te kapen vallen. Hetzelfde geldt voor vrouwenbesnijdenis, steniging, noem maar op. En wie daarvan wegkijkt omdat elke cultuur zijn eigen praktijken heeft, die is een totaal gevoelloze misogyn. We moeten een lijn in het zand trekken. Hier staan wij voor, en raak je daaraan, dan keer je je tegen deze samenleving. Ik hoef moslims daarom ook helemaal niet te begrijpen, of in hun ziel te kunnen kijken. Gesteld dat ze er al een zouden hebben.

…..