Download document

SHAKESPEARE
The Merchant of Venice

…..

How sweet the moonlight sleeps upon this bank!

Here will we sit and let the sounds of music

Creep in our ears. Soft stillness and the night

Become the touches of sweet harmony.

Sit, Jessica. Look how the floor of heaven

Is thick inlaid with patens of bright gold.

There’s not the smallest orb which thou behold’st

But in his motion like an angel sings,

Still choiring to the young-eyed cherubins.

Such harmony is in immortal souls,

But whilst this muddy vesture of decay

Doth grossly close it in, we cannot hear it.

…..


De koopman van Venetië
…..
Hoe lieflijk slaapt het maanlicht op deze oever!

Hier gaan we zitten en laten we ‘t muziekgeluid

in onze oren glijden. Zachte kalmte en

Nacht zwemen naar zoete harmonie.

Ga zitten, Jessica. Kijk hoe ‘t hemelgewelf

rijk is ingelegd met een dis van helder goud.

Zelfs de kleinste ster die je aanschouwt,

zingt in zijn baan zoals een engel,

in koor voor levendige cherubijnen.

Zulke harmonie ligt in onsterfelijke zielen,

maar zolang dit vale kleed van verval

ze openlijk omhult, kunnen we die niet horen.
…..

Vertaling: Z. DE MEESTER