Download document

MALAPARTE, CurzioKaputt

…..

Naakte Duitse mannen geven een eigenaardige, weerloze indruk. Ze hebben geen geheim meer. Ze boezemen geen angst meer in. Het geheim van hun kracht ligt niet in hun huid, hun botten, hun bloed, maar in hun uniform. Ze zijn zodanig naakt dat ze zich alleen in uniform gekleed voelen. Hun eigenlijke huid is het uniform. Toen de Europese volkeren wisten wat een slappe, weerloze en dode naaktheid zich onder het feldgrau van het Duitse uniform schuilhoudt, zou het Duitse leger zelfs het zwakste en slechts bewapende volk geen schrik aanjagen. Een kind zou het erop wagen een bataljon te bestrijden. Het volstaat ze naakt te zien om de verborgen zin van hun leven als volk, de geschiedenis van hun natie te verstaan. Ze stonden naakt voor ons als schuchtere, zich schamende lijken. Generaal Dietl hief de arm en riep met luide stem “Heil Hitler!” “Heil Hitler” antwoordden de naakte mannen, en enkele hieven moeizaam de met een bundel berkentwijgen bewapende arm. Deze berkenroedes dienen om zichzelf te geselen, het is het meest kenmerkende ogenblik van de sauna, de heiligste ritus. Maar zelfs het gebaar van deze met roede bewapende armen gaf een slappe en weerloze indruk.

…..

Vertaling Z. DE MEESTER