Download document

PROUST, MarcelLes Plaisirs et les Jours

XXX – VOILES AU PORT

…..
Frêles et résistants, ils étaient tournés avec une fierté triste vers l’Océan qu’ils dominent et où ils sont comme perdus, La complication merveilleuse et savante des cordages se reflétait dans l’eau comme une intelligence précise et prévoyante plonge dans la destinée incertaine qui tôt ou tard la brisera. Si récemment retirés de la vie terrible et belle dans laquelle ils allaient se retremper demain, leurs voiles étaient molles encore du vent qui les avait gonflées, leur beaupré s’inclinait obliquement sur l’eau comme hier encore leur démarche, et, de la proue à la poupe, la courbure de leur coque semblait garder la grâce mystérieuse et flexible de leur sillage.

…..


De genoegens en de dagen

XXX – ZEILEN IN DE HAVEN
…..

Rank en taai lagen ze met een droeve trots gekeerd naar de oceaan die ze bedwingen en waarin ze rondzwalken. De wonderlijk en kunstig gewikkelde want weerspiegelde zich in het water zoals een helder en bedachtzaam brein verzinkt in de onzekere bestemming die het vroeg of laat zal fnuiken. Ze hadden zo kort geleden het ontzettende, mooie leven verlaten waarin ze morgen weer geheel gingen opgaan, hun zeilen hingen nog slap in de wind die ze tevoren nog zacht had doen bollen, hun boegspriet boog over het water zoals gisteren nog tijdens de vaart, en, van boeg tot achtersteven, leek de welving van hun romp de geheimzinnige en soepele sierlijkheid van hun kielwater te behouden.

…..
Vertaling Z. DE MEESTER