Download document

LANGENHOVEN, C.J.


Liefdesonsin

Lam-tie-tie dam-tie-tie doedoe my liefstietjie,
Moeder hartrowertjie dierbaarste diefstietjie;
Luister hoe fluister die wind deur die boompietjie;
Heen en weer wieg hy hom al oor die stroompietjie.
"Doedoe my bladertjies,
Slaapenstyd nadertjies.
Doedoe my blommetjies,
Nag is aan 't kommetjies,"
So sing die windjie vir blaartjies en blommetjies.


Die stem van Suid-Afrika

Uit die blou van onse hemel,

Uit die diepte van ons see,

Oor ons ewige gebergtes

Waar die kranse antwoord gee.

Deur ons vêr verlate vlaktes

Met die kreun van ossewa.

Ruis die stem van ons geliefde,

Van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem,

Ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe,

Ons vir jou, Suid-Afrika.
…..

Op U Almag vas vertrouend

het ons vadere gebou:

Skenk ook ons die krag, o Here!

Om te handhaaf en te hou.

Dat die erwe van ons vadere

Vir ons kinders erwe bly:

Knegte van die Allerhoogste,

Teen die hele wêreld vry.

Soos ons vadere vertrou het,

Leer ook ons vertrou, o Heer:

Met ons land en met ons nasie

Sal dit wel wees, God regeer.