Download document

ROT, JanKies voor mij


O kus mij, omarm mij. Ik ben al wel geen

Achttien meer, maar ook nog lang niet oud.

Ik ben geen vlotte vlinder, maar ook niet

Getrouwd. O kus mij, omarm mij.

Kies voor mij.


Er zijn hier twintig anderen die breder

Zijn dan ik. Er zijn hier dertig anderen

Die beter zijn dan ik, en vijfenvijftig

Anderen die rijker zijn dan ik.

Maar o kus mij, omarm mij, kies voor mij.


Als je beter kijkt, dan ben ik niet eens

Lelijk, als je beter kijkt, dan heb ik

Zelfs iets moois. Als je me de tijd geeft

Dan kun je met me lachen, als je me de kans

Geeft, kan ik je wel iets kwijt.

O kus voor mij, omarm mij, kies voor mij.


Ik ben te verlegen, weet dat ik dat niet

Kan. Maar als jij het ijs breekt, maak ik

Er blokjes van. O kus mij, omarm mij,

Toe, kies voor mij.