Test
Download document

VAN DURME, E.H.G.

Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om U te zingen

in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken U voor wat we ontvingen,

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet !

Knielen, knielen, knielen wij neder,

door de stilte weerklinkt onze beê

Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê !