Download document

KUIK, DirkjeDe N.V. Dopiflex

…..
We zitten hier eindeloos te lullen over de aankoop van een jachtvliegtuig, 450 kilometer haalt het! Ze willen het uitrusten met vier browning mitrailleurs van 7.8, klapperpistooltjes. Weetje, de Duitsers bouwen al jagers in serie die meer dan 600 kilometer kunnen draaien! Met boordkanonnen zijn uitgerust! Godverdomme! Wat een kruideniersland, en we stikken van de centen! Rot Colijn, hij doet geen donder aan defensie, al heeft hij de mond vol van God en Vaderland. Weetje wat ik denk? Ik denk dat hij Nederland uitverkoopt aan de eerste de beste Pruis als het er op aankomt, en van de centen gaat rentenieren!’

Nee, hij was verre van vrolijk in zijn laatste jaren.

Maart '38 stierf hij onverwacht. Jansje vond hem boven in zijn studeerkamer. Ze kwam totaal overstuur de trap afzetten.

‘Gauw!’ zei ze. ‘Kom kijken, in godsnaam! Je vader, ik geloof dat hij dood is!’

Hij lag met zijn hoofd op het schrijfblad van het bureau, tussen zijn papieren. Hij was die avond naar boven gegaan om te werken aan een lezing voor een of ander militair gezelschap, over het Benteng Stelsel dat in de Java-oorlog was toegepast. Hij wist veel van de oude koloniale krijgsgeschiedenis, een hobby. Hij lag er vredig bij of hij sliep, zijn gezicht was niet vertrokken. Het sprak van rust, eindelijk rust. De dokter constateerde een hartverlamming.

…..