Download document

LAMBRECHTS, LambrechtOmdat Ik Vlaming Ben


Waarom ik voor geen vreemden buig,

Waarom ik met van Maerlant juich,

Zijn leuze voor de mijn erken?

Omdat ik Vlaming ben!


Waarom ik bij mijn stille haard

De taal der vaadren heb bewaard,

En aan geen andre toon gewen ?

Omdat ik Vlaming ben !


Waarom ik aan mijn kindren leer :

"Maakt Vlaand'ren groot gelijk weleer !"

Waarom ik, hopend, juich met hen ?

Omdat ik Vlaming ben !


Waarom ik 't goede Vlaamse diet

Mijn hart blijf schenken en mijn lied,

Mijn adem en mijn wakkre pen ?

Omdat ik Vlaming ben !


Bruine beuken


Zeven bruine beuken spoken log en donker in het dal,

Samenzuilend, samenwelvend tot een wijde reuzenhal.


Doffe stemmen brommen, hoor

Als een dolend geestenkoor:

Oe! Oe! Oe! Oe!


Nooit vermag de schemerklaarte heen te breken door de dom;

Zelden kwettert in hun schaduw ons een vogel wellekom.


Doffe stemmen …

…..
Ganse vrachten beukennoten vallen uit hun zware kruin,

Maar wij durven nauw te nadren, hoe zij lokken, glanzend bruin.


Doffe stemmen …

…..