Download document

DE BEULE, NorbertAdam


Zestien is altijd zonder vader

een zoektocht naar de zondeval.

Wie vindt mij verschrikkelijk

Afwezig?


Zestien is altijd zonder

vader, voorschrift, evenwicht.

Wie klopt er aan mijn ribbenkast:

Houdt huis in al mijn drift?


Zestien is een worggreep

naar de engel, de verrukking

van het vallen


vader van de wens

en altijd zonder toekomst -

droomdaad, vadermoord.(Puivelde)


Dit is de plek die je herkent.

Je was er tijdelijk.


Helsvuur waarin je je verschool

Voor vriendinnetjes en doden.

Knotwilgengebroed.


Verleden tijd dat je hier delft

Telt niet langer. Kind

Blijven vergt reuzenmoed.


Dit is de plek die jou herkent.

Elke boom is een geheugenveld.