Download document

ANONIEM


WIEN DOET VERLANGEN MERE PIJN

Wien doet verlangen mere pijn

Dan hem die moet van lieve zijn?

Want hem niet el genoegen kan.

Mijn alderliefste wijflijk schijn,

Naar u verlangt die herte mijn.

Wien doet verlangen mere pijn

Dan hem die moet van lieve zijn?

Zo waar ik ben, mijn herte es dijn,

Blijft mij gestade in trouwen fijn;

Zone mag ons deren wijf no man.

Wien doet verlangen mere pijn

Dan hem die moet van lieve zijn?

Want hem niet el genoegen kan.