Test
Download document

CALFSTAF EN NOYDEKIJN

I havec ende I nachtegale (fragment uit Esopet)

Een havec vant I nachtegale
In haren nest. Met soeter tale
Bat si hem, dat hise soude sparen
Ende hare jonghe, diere in waren.
‘Gherne,’ seit hi, ‘wiltu singhen.’
Die nachtegale liet haer dwinghen
Van den havec, ende si sanc
Met droever herten, doer sijn bedwanc.
‘Dune hevest,’ seit hi, ‘niet wel ghesonghen.’
Doe greep hi I van haren jonghen.
Staphans quam daer I man, die scoet
Met sinen boghe den havec doet.
Die emmer wille den andren vaen,
Nemmermeer en moet hijs ontgaen.