Download document

ANONIEM - Sarie Marais

My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar 'k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.

O bring my t'rug na die ou Transvaal ,

Daar waar my Sarie woon.

Daar onder in die mielies

By die groen doringboom,

Daar woon my Sarie Marais.

Daar onder in die mielies

By die groen doringboom,

Daar woon my Sarie Marais.

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier .

O bring my t’rug ….. .

Die Kakies is mos net soos 'n krokodillepes ,
Hulle sleep jou altyd water toe;
Hul gooi jou op n skip vir 'n lange, lange trip,
Die josie weet waarnatoe.

O bring my t'rug…..

Verlossing het bekom en die huis terugkeer was daar,
Terug na die ou Transvaal;
My lieflingspersoon sal er vas en zeker wees
Om my met 'n kus te beloon.

O bring my t'rug…..